Aktuality

Zvýšení cen od 1. ledna 2020

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. oznamuje, že s ohledem na stále rostoucí ceny potravin a energií zvyšuje od 1. ledna 2020:

1. Cenu stravy (u pobytových služeb)

Normální strava (bez omezení) se zvyšuje ze 144 Kč na 154 Kč/den.

Diabetická strava se zvyšuje ze 153 Kč na 163 Kč/den.

 

2. Cenu ubytování

Cena ubytování se zvyšuje o 10 Kč/pokoj/den.

 

3. Cenu obědu u uživatelů pečovatelské služby

Cena obědu se zvyšuje ze 70 Kč na 75 Kč.

 

4. Cenu obědu v denním stacionáři

Cena obědu se zvyšuje z 57 Kč na 62 Kč.

 

5. Cena péče na odlehčovací službě

V kategorii C se zvyšuje cena z 270 Kč na 370 Kč/den.

V kategorii D se zvyšuje cena ze 410 Kč na 560 Kč/den.