Aktuality

Centrum získalo certifikaci v konceptu Bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký pedagogický – ošetřovatelský koncept podporující vnímání a pohybové schopnosti člověka. Cílem Bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu.

V roce 2014 se pracovníci centra postupně začali vzdělávat v problematice konceptu Bazální stimulace a od roku 2016 jsme směřovali naše úsilí k získání certifikace. Postupně jsme se vzdělávali, tvořili pracovní postupy a vytvářeli dokumentaci k provádění Bazální stimulace.

Naší lektorkou pro vzdělávání v konceptu Bazální stimulace je Mgr. Hedvika Borýsková, která nás na certifikaci systematicky připravovala.

Základní podmínkou a nejdůležitějším předpokladem pro získání certifikace je fakt, že Bazální stimulace je běžnou součástí péče o uživatele. V praxi to znamená, že koncept Bazální stimulace je využíván v běžné, každodenní, péči o uživatele. Důležité je, aby pracovníci aktivně využívali jednotlivé prvky konceptu, dokázali identifikovat potřeby jednotlivých uživatelů a tyto potřeby pomocí prvků konceptu Bazální stimulace uměli naplňovat. Neméně důležité je, aby pracovníci uměli pracovat s biografií uživatele, uměli zpracovat dle zjištěných informací plán péče a pravidelně tento plán vyhodnocovali.  

Dne 2. 11. 2023 proběhla samotná certifikace, kdy lektorka byla přítomná v centru po celou dobu směny, a to od rána až do večerních hodin. Lektorka sledovala pracovníky při práci, především jak dokáží nastavit prvky Bazální stimulace u jednotlivých uživatelů a jak pracují s uživateli, u kterých už tyto prvky nastaveny byly.

Centru se podařilo získat certifikaci na dobu 3 let a po uplynutí této doby se budeme snažit certifikaci obhájit.