Aktuality

Zvýšení cen od 1. února 2023

Centrum Pohoda oznamuje, že s ohledem na stále rostoucí ceny potravin, energií a pohonných hmot zvyšuje od 1. února 2023 ceny ve všech sociálních službách.

 

1. Pobytové služby

  • strava normální /racionální/ se zvyšuje o 22 Kč/den, tj. na 203 Kč/den
  • strava diabetická se zvyšuje o 25 Kč/den, tj. na 215 Kč/den
  • ubytování se zvyšuje o 15 Kč/pokoj/den

Zvýšení bude řešeno během ledna 2023 písemnou Dohodou ke smlouvě o poskytnutí sociální služby.

 

2. Pečovatelská služba

  • u základních služeb se zvyšuje o 10 Kč/hod., tj. 145 Kč/hod.
  • velký nákup se zvyšuje o 10 Kč, tj. na 150 Kč/úkon
  • cena obědu se zvyšuje o 20 Kč, tj. na 100 Kč/oběd

Uživatelé obdrží v prvním lednovém týdnu písemné informace o zvýšených cenách.

 

3. Denní stacionář

  • snídaně se zvyšuje o 5 Kč, tj. na 39 Kč
  • oběd se zvyšuje o 15 Kč, tj. na 84 Kč
  • úhrada za péči se zvyšuje ve všech kategoriích, dle stupně závislosti uživatele a potřeby poskytované péče /všichni uživatelé dostanou s předstihem tištěný Ceník úhrad pro denní stacionář platný od 1.2.2023/.

Zvýšení bude řešeno během ledna 2023 písemnou Dohodou ke smlouvě o poskytnutí sociální služby.