Aktuality

Adventní čas v centru

19. prosince opět vystoupily v centru děti ze základní školy Okružní Bruntál a v rámci adventního programu uživatelům zazpívaly, zarecitovaly a zahrály na dechové nástroje.

 

20. prosince navštívili centrum žáci ze základní školy Montessori z Lomnice u Bruntálu, a uživatelům dovezli různé pochutiny a dárkové předměty, které uživatele velmi potěšily.

Vzápětí přišli se svými dárky žáci ze základní školy Okružní Bruntál a obdarovali uživatele vlastnoručně vyrobenými andílky.

Uživatelé byli velmi potěšeni a oběma školám tak patří naše poděkování.

 

22. prosince navštívila centrum zástupkyně Městského informačního centra v Bruntále Ing. Pavlína Konečná, která potěšila uživatele dárky, které jim osobně předala v kulturním sále centra. Dárků bylo mnoho, a tak se dostalo na každého uživatele. Ti neskrývali radost, ale i dojetí nad tím, že jsou lidé stále k sobě laskaví a milí.

Městskému informačnímu centru tímto děkujeme za snahu a péči, kteří věnují našim uživatelům.

 

Centrum se od r. 2018 každoročně zapojuje do celostátní akce „Ježíškova vnoučata“. Tak jako jiné roky, i letos se našli lidé, kterým nejsou lhostejné osudy osamocených seniorů a svojí laskavostí a milým dárkem pomáhají vykouzlit uživatelům úsměv na tváři.

I v našem domově se tak po roce opět obdarovávalo. Uživatelé dostali dárky, které si přáli, a které jim byly laskavými dárci zakoupeny. 22. prosince byly dárky od Ježíškových vnoučat stejně jako v loňském roce předány aktivizačními pracovnicemi uživatelům na jejich pokojích. Většinu obdarovaných seniorů i letos při předávání balíčků od Ježíškových vnoučat opět potěšila laskavost a pozornost dárců.

Velmi vážíme laskavosti a dobroty všech dárců a touto cestou jim upřímně děkujeme.