Aktuality

Výměna evakuačního výtahu

V lednu 2019 byla dokončena výměna evakuačního výtahu v budově B2.

V lednu 2019 byla dokončena výměna evakuačního výtahu v budově B2. Na tuto investici bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnily dvě firmy. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Výtahy a plošiny, s.r.o. Výsledná cena výtahu byla 1.132.000 Kč bez DPH.