Aktuality

Setkání s uživateli a rodinnými příslušníky 9. 11. 2023

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 ve 14,30 hodin

 se koná již tradiční společné setkání vedení centra s uživateli a jejich rodinnými příslušníky ve společenském sále centra.

Zájmem organizace je zkvalitnit poskytované sociální služby, zvýšit komunikaci mezi uživateli, příbuznými a vedením centra.

Za organizaci se setkání zúčastní:

Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka centra

Dana Svobodová, vedoucí úseku zdravotní péče

Miroslava Sedláková, vedoucí úseku přímé péče

Alice Bačíková, DiS., sociální pracovnice