Aktuality

Návštěvy uživatelů od 5. 12. 2020

Mimořádné opatření ředitelky č. 5

S účinností od 5. 12. 2020 umožňujeme návštěvy v našem pobytovém sociálním zařízení za níže uvedených hygienicko-epidemiologických podmínek dle přijatého usnesení vlády ČR č. 1264. Rádi Vás v našem zařízení uvítáme. Vaši příbuzní se již na setkání s Vámi těší.

Prosíme o spolupráci při nastavení našich opatření. Naším cílem je pozvolna realizovat termínované návštěvy. Níže uvádíme stručný postup pro Vás navštěvující osoby, jak bude návštěva probíhat. 

Návštěva bude umožněna za těchto podmínek:

  • Navštěvující osoba doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 ne starší 90 dnů.
  • Navštěvující osoba doloží doklad o negativním RT-PCR testu nebo antigenním testu, ne starší 48 hodin.
  • Pokud nemá navštěvující osoba negativní výsledek RT-PCR testu, nebo POC–antigenního testu  nebo  neprodělal COVID 19, musí se podrobit před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS COV2, přičemž k umožnění návštěvy musí být výsledek tohoto testu negativní. Tento test budou provádět pracovníci (všeobecné sestry) Centra po podepsání informovaného souhlasu.
  • Při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy být s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to respirátorem  FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, aby bylo zabráněno šíření kapének. Pokud možno dodržovat min. 2 metry rozestupy od uživatele popř. personálu zařízení sociální služby.
  • Důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu, při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro.
  • Měření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou), při TT nad 37˚C nebude návštěva umožněna.
  • Dezinfekce rukou po ukončení návštěvy.

DOBA NÁVŠTĚV:

Každý den (včetně svátků): 14:00 hod. – 15:30 hod.

POSTUP PŘI SJEDNÁNÍ TERMÍNU A ČASU NÁVŠTĚVY

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny pouze dospělým osobám, v počtu maximálně jedné osoby.

Každou návštěvu je nutné domluvit si předem na daném patře, kde je uživatel ubytován (telefonicky).           

Volejte Po - Pá v době od 9:00 hod. do 10:00 hod.

Telefonické kontakty na sjednání návštěvy:

  1. PATRO - tel: 721 584 400
  2. PATRO  -tel: 721 584 405
  3. PATRO  -tel: 721 584 406

Počet návštěv na daný den je limitován, proto je nutno se předem domluvit na konkrétní den i čas. Maximální doba trvání návštěvy je stanovena na 1 hodinu.

Tato opatření a pravidla jsou nastaveny a uplatňovány vůči návštěvám tak, aby bylo zajištěno bezpečí a zdraví uživatelů sociálních pobytových služeb a personálu.

V Bruntále dne: 2. 12. 2020

Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka