Aktuality

Rozloučení se starým rokem

Po dvou letech, ovlivněných protikoronavirovými opatřeními, jsme měli 30.12.2022 znovu možnost uspořádat před-Silvestrovskou zábavu. Pár našich uživatelů se účastnilo spolu s rodinnými příslušníky, v doprovodu aktivizačních pracovnic přijeli klienti Denního stacionáře a rovněž přišlo sedm seniorů z města, kteří se našich akcí účastní pravidelně. K poslechu hrál na klávesy a zpíval pan Krejčí. Jen co parket obsadili první tanečníci, začali se přidávat další. Nechybělo ani tradiční losování tomboly a „půlnoční„ přípitek, kdy jsme si všichni navzájem popřáli všechno nejlepší v novém roce. Uživatelé byli potěšeni, že se mohli společně rozloučit se starým rokem.