Aktuality

Setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky

Centrum pořádá pravidelné setkání vedení centra s uživateli a jejich rodinnými příslušníky, a to v pondělí 28. listopadu 2022 v 14,30 hodin ve společenském sále centra. Zájmem organizace je zkvalitnit poskytované sociální služby, zvýšit komunikaci mezi uživateli, příbuznými a vedením centra.

 

Za organizaci se jednání zúčastní:

Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka centra

Dana Svobodová, vedoucí úseku zdravotní péče

Miroslava Sedláková, vedoucí úseku přímé péče

Bc. Marcela Matúšů, vedoucí sociálního úseku