Aktuality

Výlet do Expozice času ve Šternberku

Ve čtvrtek 17. 8. 2023 aktivizační pracovnice společně s několika uživateli-muži uskutečnili pánskou jízdu do Expozice času do Šternberku. Pracovnice uživatele dopředu seznámily s tím, na co se v muzeu mohou těšit a o možnosti si tam některé věci vyzkoušet. Všichni si dobře pamatují ještě závod Prim, který ve městě býval a jeho výrobky, kterým je v muzeu věnovaná jedna místnost. Uživatelé pak už jen sledovali na panelech zajímavosti, a to od velkého třesku, přes počátky měření času až k atomovým hodinám. Na závěr si všichni pochutnali na dobré zmrzlině a kávě a vraceli se spokojeni a plní zážitků.