Aktuality

Přednáška Mgr. Igora Hornišera

Ve čtvrtek 12.10.2023 si naši uživatelé a také uživatelé z denního stacionáře vyslechli přednášku o Jesenických sopkách, kterou vedl Mgr. Igor Hornišer, historik a vedoucí útvaru památkové péče v Muzeu v Bruntále. Kromě toho, že se uživatelé dověděli spoustu zajímavých informací např. o stáří sopek, mohli si všichni potěžkat sopečný tufit (Poznámka: Tuf je druh horniny ze sopečného popelu vyvrženého během sopečné erupce a postupem času sjednoceného do jednolité masy).

Jako bonus na závěr Mgr. Hornišer povyprávěl uživatelům o novinkách z bruntálského zámku a zájemci dostali časopis Muzejní trojlístek.