Aktuality

Centrum Pohoda má první elektromobil

V roce 2022 se Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na projekt ,,Elektromobil pro Centrum Pohoda“. V rámci tohoto projektu jsme pro pečovatelskou službu pořídili nový elektromobil a neveřejnou dobíjecí stanici. Původně se plánovalo, že se novým autem bude jezdit už v roce 2022, ale vzhledem k situaci na trhu s elektromobily se muselo počkat.

V březnu roku 2023 převzalo Centrum sociálních služeb Pohoda do užívání nový elektromobil Dacia. Elektromobil slouží pro terénní pečovatelskou službu a pracovníci terénní pečovatelské služby jej využívají k dopravě ke klientům a drobným nákupům. S navyšujícím se počtem klientů bylo potřeba pořídit další automobil. S ohledem na kratší dojezdovou vzdálenost byl elektromobil ideální volbou. Maximální dojezdová vzdálenost je až 230 kilometrů na jedno nabití. Část nákladů na pořízení vozu a dobíjecí stanice pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí.