Aktuality

Skupinové cvičení s hudbou a šátky - oblíbená aktivita uživatelů

Tanec, i přesto, že je vykonáván v sedě je velmi přínosný pro psychickou i fyzickou stránku uživatele.
Dochází k přiblížení pohybu a především rytmického pohybu, který působí jako odreagování a odbourávání stresu, uvolní napětí a pomáhá pracovat s emocemi.
Pohyb s hudbou odbourává agresi, je tudíž vhodný pro široké spektrum uživatelů.
Hudební repertoár je tematický a obměňuje se cca co 2-3 měsíce. (Téma Vánoční písně, Pohádkové písně, 60. Léta atd.).

V našich lekcích se v prvních tónech uvolníme a protáhneme později procvičované svalstvo.
Poté přicházejí rytmické skladby (i dle přání uživatelů), při kterých se postupně procvičí celé tělo. Následovně cvičení se šátky, zde uživatele cvičí i ve dvojicích. Cvičení s velkým šátkem je opět zklidňující a velmi efektivní, probíhá určitý druh prohlubování sociálních vazeb mezi uživateli.
Další část "hodiny" probíhá za použití vlastnoručně vyrobených "rumba koulí" (naplněné nádobky od nutridrinku). Zde jsou prvky muzikoterapie, která je rovněž opět velmi prospěšná a je to důležitá součást psychoterapie.
Závěr naší lekce patří všemi oblíbenému "makarena" tanci, dle světoznámého hitu.  Uživatelé si tuto skladbu natolik oblíbili a osvojili, že nesmí chybět v žádné hodině.
Poslední skladba, která je ryze relaxační, je důležitá k uklidnění smyslů a prodýchání se.
Poté uživatelé individuálně provádí dechová cvičení a v případě zájmu přichází na řadu skladby na přání. Při této činnosti si uživatelé prozpěvují a užívají si společnosti.