Aktuality

30. výročí založení domova oslavili zaměstnanci i uživatelé

Centrum Pohoda v letošním roce slaví 30. let od svého založení. Dne 19. května 2022 proběhla ve společenském sále centra slavnostní akce, které se účastnili, kromě pracovníků centra, zástupci zřizovatele, místostarostové Města Bruntál Ing. Hana Šutovská a Bc. Martin Henč a vybraní hosté, kteří s centrem dlouhodobě spolupracují.

Pracovníci centra si připravili krátkou prezentaci, kde hostům přiblížili historii domova od jeho počátku v Karlovci až po vznik domova v Bruntále. Pracovníci centra seznámili přítomné hosty s důležitými mezníky, jak v historii samotného centra, tak představili zásadní změny v sociálních službách za posledních 30. let.

Slavnostní odpoledne hudebním vystoupením zpestřily děti ze Základní umělecké školy v Bruntále. Závěrem poděkovala ředitelka centra všem přítomným hostům za dosavadní spolupráci a za jejich letitou přízeň.

Uživatelé a personál centra si připomněli toto významné výroční v rámci oslavy Dne seniorů, která proběhla v zahradním areálu centra v pátek 17. 6. 2022. V úvodu pozdravil všechny starosta Města Bruntálu, Mgr. Petr Rys, MBA, který poděkoval pracovníkům centra za jejich obětavou práci a seniorům popřál, aby si užili slunečné odpoledne.

Pro uživatele byl kromě občerstvení připraven také kulturní program, během kterého zatančily členky spolku Aktivní senioři, z. s. a celé odpoledne provázela cimbálová muzika Vedrovci z Opavy. Po předchozích letech, které byly ovlivněny nejrůznějšími omezeními, to bylo velmi milé zpestření, které si všichni náležitě užili.