Aktuality

Centrum již potřetí získalo Značku kvality v sociálních službách

Centrum Pohoda získalo Značku kvality pro sociální službu Domovy pro seniory poprvé v roce 2013 a v roce 2016 ji úspěšně obhájilo. Tato certifikace byla platná do března roku 2020, proto jsme již na konci roku 2019 požádali APSS ČR, o. s. o recertifikaci.

Letošní obhajoba byla komplikovaná koronavirovou infekcí. Byly zcela nová, přísnější hodnotící kritéria a také přísnější hodnocení certifikátorů.

Smlouvu o zajištění certifikace jsme uzavřeli v lednu roku 2020 a v únoru jsme dostali prvotní informace od certifikátorů a instrukce k vyplnění dotazníků a zaslání potřebné dokumentace. Mimo rozsáhlý dotazník, který čítal 185 otázek, jsme zasílali také dotazníky vyplněné rodinnými příslušníky našich uživatelů.

Vlastní certifikace proběhla dne 6. 3. 2020 za přítomnosti dvou certifikátorů, Ing. Karla Vostrého a Mgr. Jakuba Žákavce. Certifikátoři kromě prohlídky zařízení provedli plánované rozhovory s uživateli a s pracovníky. Jako předešlé roky se hodnotily tyto oblasti: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče.

Dne 13. 3. 2020 zaslali certifikátoři vypracovanou předběžnou zprávu a součástí zprávy byl oddíl "potenciály ke zlepšení".  Od tohoto data běžel tříměsíční termín, kdy jsme mohli s certifikátory komunikovat písemné materiály.

Dne 23. 7. 2020 jsme obdrželi závěrečnou zprávu z recertifikace s celkovým počtem 918 bodů z 1020 možných a obhájili jsme 5*. V hodnocených oblastech jsme získali plný počet 5* v oblastech stravování, partnerství a péče a 4* v oblasti kultury a ubytování.

Jsme potěšení touto výslednou zprávou a budeme stále aktivně pracovat na zvyšování kvality našich služeb, abychom Značku kvality obhájili i za další 4 roky.