Aktuality

Denní stacionář bude opět v provozu od 22.6.2020

Denní stacionář, poté, co byl rozhodnutím vlády od 16. 3. 2020 uzavřen, obnoví 22. 6. 2020 svoji činnost. Poskytování sociální služby v Denním stacionáři bude možno za zvýšených hygienických opatření v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19.

Základní předpoklad pro poskytnutí služby v Denním stacionáři:

 1. Uživatel je zdráv - tj. nevykazuje známky žádného onemocnění, ani rýmy, kašle, teploty nad 37o C, dušnosti, bolesti kloubů, průjmů a dalších.
 2. Uživatel (zákonný zástupce, rodinný příslušník) je povinen před vstupem do Denního stacionáře podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Pokud prohlášení nepodepíše, nemůže mu být služba poskytnuta.

Pravidla pro poskytování sociální služby v denním stacionáři:

 1. Pracovníci přebírají a předávají uživatele u vchodu do stacionáře (doprovázejícím osobám není umožněn vstup do prostoru stacionáře).
 2. Při předávání uživatele si rodinní příslušníci (opatrovníci) chrání obličej rouškou.
 3. Při vstupu do stacionáře změří pracovník uživateli bezkontaktním teploměrem teplotu.
 4. Po vstupu do stacionáře si uživatel vydezinfikuje ruce.
 5. V šatně se převlékají max. 2 osoby pod dohledem 1 pracovníka.
 6. Osobní věci si můžu uživatel ponechat v uzamykatelné skříňce.

Organizace aktivit během dne:

 1. Při aktivitách udržují uživatelé od sebe rozestup min. 1,5 metru.
 2. Pracovna je pravidelně větrána, a to min. 1x za hodinu po dobu 5 minut.
 3. Uživatelé mají k dispozici pratelné a omyvatelné pomůcky.
 4. Knihy a časopisy jsou po použití odloženy na 48 hodin mimo pracovnu.
 5. Uživatel, který nezvládne mít roušku na obličeji, tak může být bez roušky.
 6. Uživatel, který roušku používá, bude mít s sebou sáček s označením „čisté“, kde bude mít náhradní roušky (cca 1-2 ks) a do sáčku označeného „použité“ bude odkládat použité roušky.

Stravování:

 1. Před zahájením stravování si každý uživatel umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou.
 2. V jídelně sedí max. 10 osob, vč. personálu.
 3. V jídelně jsou mezi uživateli dodržovány rozestupy min. 1,5 metru.
 4. Pokrmy vydává personál, vč. čistých příborů.
 5. Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 6. Po každé skupině je jídelna vydezinfikována.
 7. Nádobí se myje v myčce.

Dezinfekce:

 1. Ve všech pracovnách a prostorech jsou k dispozici přípravky k dezinfekci rukou.
 2. Všechny plochy jsou denně dezinfikovány dezinfekčním přípravkem na povrchy.

 

V Bruntále dne 29. 5. 2020                                          Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka