Aktuality

Rozvoj konceptu nutriční péče

Centrum rozvíjí projekt nutriční péče.

S výživou uživatelů pracujeme od roku 2013 a v rámci pracovní skupiny, která se setkává 1x za měsíc řešíme stav uživatelů v riziku podvýživy a v podvýživě. Na každém setkání je přítomna poradkyně pro výživu, která po vyšetření uživatele doporučí další postup sledování, doporučí doplňky stravy, případně vyšetření. Stav výživy sledujeme u uživatele již při příjmu do centra, kdy v dotazníku pro vyhledávání uživatelů v riziku podvýživy zjistíme stav výživy uživatele, jeho zvyky a potřeby při jídle a můžeme stanovit další postup sledování.

Rozšířili jsme nabídku odpoledních svačin a pro uživatele s intolerancí mléčné bílkoviny připravujeme sójové energetické koktejly. Reagujeme aktuálně na potřeby uživatelů s onemocněním zažívacího traktu, diabetu nebo při průjmovém onemocnění. Připravujeme vegetariánskou dietu.