Aktuality

Centrum se prezentovalo na Veletrhu sociálních služeb

V úterý 12. září 2023 proběhl na náměstí Míru již 16. ročník bruntálského Veletrhu sociálních služeb, na kterém prezentovalo své služby i naše zařízení. Centrum Pohoda se veletrhu účastní každoročně a i letos byly návštěvníkům představeny sociální služby, které zařízení zájemcům nabízí. Za Centrum Pohoda pohovořily Bc. Marcela Matúšů, vedoucí sociálního úseku a Lenka Musilová, koordinátorka denního stacionáře. V krátkém rozhovoru byla návštěvníkům představena nabídka služeb se stručnými informacemi, komu a kde jsou tyto služby poskytovány. Lenka Musilová podrobněji představila činnost denního stacionáře, kdy návštěvníkům přiblížila, co vše stacionář svým uživatelům nabízí a jak tráví uživatelé ve stacionáři běžný den. Pro návštěvníky veletrhu byly připraveny letáčky s informacemi pro každou sociální službu, kterou centrum poskytuje a pracovnice centra zodpověděly všechny dotazy, které na ně byly ze strany návštěvníků směřovány.