Aktuality

Návštěvy uživatelů - změna od 17. 5. 2021

Změna v systému návštěv podle Mimořádného opatření  Č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11. 5. 2021 s platností od 17. 5. 2021.   

Všeobecné podmínky pro návštěvující osoby:

 

Návštěva je umožněna pouze za těchto podmínek:

  • návštěva je umožněna, pokud se navštěvující osoba prokáže dokladem negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem, ne starším 48 hodin (POC testy provádí Podhorská nemocnice a. s. Bruntál), doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS
  • navštěvující osoba má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • návštěva je umožněna, pokud si návštěvník přinese potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne staršího 90 dnů, doklad od praktického lékaře nebo SMS
  • pokud nemá navštěvující osoba test nebo neprodělala COVID-19, nebo není kompletně očkována, a to před více než 14 dny, jsme připraveni provést antigenní test v našem zařízení, ale pouze v neděli a ve středu. Zájemci se k testování musí dostavit mezi 13-14 hodinou.
  • při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
  • důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
  • změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
  • podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám a také dětem. Děti do 2 let věku nemusí mít ochranu dýchacích cest; od 2 let věku již musí mít ochranu dýchacích cest. Po dohodě umožníme návštěvu i většímu počtu osob.

K návštěvám je kromě běžných návštěvních místností možno využít také zahradní areál centra.

 

Návštěvní doba je denně:

dopoledne od 10.00 do 11.00 hod.

odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

 

V Bruntále dne 14. 5. 2021                                      Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.