Aktuality

Střípky z denního stacionáře

Nejnovější zprávy z denního stacionáře

 

V listopadu 2022 jsme v denním stacionáři zavedli novou aktivitu – hru Boccia. Boccia [bočča] je sport podobný francouzské hře pétanque, určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Tuto hru hrají klienti pravidelně a velmi si ji oblíbili.

V květnu 2023 se klienti stacionáře zúčastnili divadelního představení taneční školy Stonožka – Mach a Šebestová.

S Mateřskou školou ze Smetanovy ulice v Bruntále probíhá pravidelná mezigenerační spolupráce, kdy děti každých 14 dnů navštěvují stacionář a společně s klienty cvičí.

Od března 2023 jsme začali společně s klienty vyrábět výrobky ze samotvrdnoucí hlíny, které budou použity jako dárečky při prezentaci stacionáře na Dni zdraví v červnu a na Veletrhu sociálních služeb v září.

V dubnu 2023 jsme absolvovali s klienty delší procházku do Bruntálského podzámčí, kde   měli klienti možnost zhlédnout velikonoční výstavu v Sala Terreně, a následně pak tvořili velikonoční výrobky přímo ve stacionáři.


Základní informace ke stacionáři:

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je umístěna na ulici Smetanova 21 v Bruntále. Tato služba je poskytovaná lidem od 18 let a seniorům, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Klienti mohou stacionář navštěvovat od pondělí do pátku od 6.30 hod. do 17 hod.

Stacionář klientům nabízí nejrůznější služby - zajištění stravy, dovoz do stacionáře, odvoz ze stacionáře, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně a sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo rozvíjejí schopnosti uživatele, především v oblastech sebeobsluhy). Kromě těchto uvedených služeb jsou pro uživatele zajištěny nejrůznější vzdělávací a aktivizační činnosti – např. cvičení paměti, zpívání, rukodělné práce, lehké cvičení, procházky, aktivity v rámci mezigenerační spolupráce apod.

 

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat vedoucí sociálního úseku Bc. Marcelu Matúšů (Kontakt: 734 417 080, matusu@centrum-pohoda.cz) nebo koordinátorku denního stacionáře Lenku Musilovou (Kontakt: 720 036 435, stacionar@centrum-pohoda.cz).