Aktuality

Poděkování

manželům Komárkovým

Děkujeme tímto paní Alexandře Komárkové (roz. Janíkové) a jejímu muži Josefu Komárkovi za poskytnutí hmotného daru pro uživatele Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace.