Aktuality

Centrum připravuje konferenci na téma: "Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb"

Dne 29.11.2019 II. konference, tentokrát zaměřená na paliativní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Dne 29.11.2019 od 9.00 hodin se bude konat v sále Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. již II. konference, tentokrát zaměřená na paliativní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Snahou pořádané akce je přiblížit odborné veřejnosti možnost poskytování paliativní péče a doprovázení uživatelů v sociálních službách.

Aktivní účast na konferenci přislíbili PhDr. Martin Loučka, PhD., ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK, MUDr. Ilona Burdová lékařka Hospice na Svatém kopečku.

Přednášku o duchovních a náboženských potřebách uživatelů na sklonku života představí ThLic. Václav Tomiczek, farář Římskokatolické církve, který zajišťuje duchovní péči v ostravských nemocnicích.

Na krizovou intervenci a poradenství v náročných životních situacích se specializuje PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková Ph.D., která bude prezentovat přednášku jak se vyrovnat se ztrátou a představí umírání jako specifickou zátěž pro pečující.

Doprovodný program zajistí firmy, které nabízí pomůcky a prostředky pro uživatele sociálních služeb. Pro účastníky konference bude zajištěno občerstvení a věříme, že strávíme všichni příjemný den.