Aktuality

Informace ředitelky centra v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19

Vážené rodiny, přátelé domova,

informuji Vás, že v souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin byli dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ve dnech 12. - 14. 4. 2020 testovaní všichni naši zaměstnanci. Z rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje byli jednorázově testovaní na přítomnost specifických protilátek proti  COVID -19 také naši uživatelé.

Testování proběhlo pomoci RAPID rychlotestů (z kapky odebrané krve).

Výsledky všech testovaných uživatelů i zaměstnanců byly negativní.

U zaměstnanců proběhlo ve dnech 22. - 23. 4. 2020 již druhé testování, a to po 7 dnech od prvního vyšetření. Výsledky byly opět negativní.

U zaměstnanců bude i nadále probíhat pravidelné testování.

V domově je vytvořená COVID zóna, kde jsou vyčleněny izolační pokoje s kapacitou 10 lůžek. Zde jsou dočasně umístěni uživatelé, kteří se vracejí z hospitalizace a dále uživatelé nově přijatí do zařízení. Tito uživatelé přicházejí do centra s provedeným negativním PCR testem (výtěr z dýchacích cest).

Zóna je oddělena od ostatních pokojů, je zde vyčleněn samostatný personál, který pečuje pouze o tyto uživatele.  Po 14 dnech, pokud tito uživatelé nevykazují symptomy onemocnění a mají negativní druhý test PCR, jsou přeloženi na svůj pokoj. Jde o tzv. preventivní karanténu.

 

Děkujeme Vám za podporu a přejeme pevné zdraví

 

V Bruntále dne 24. 4. 2020                     Za Centrum soc. služeb pro seniory Pohoda, p. o.                                                                                                                                                               Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka