Aktuality

Návštěvy uživatelů od 7. 6. 2021

Informace pro navštěvující osoby uživatelů Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o. dle Mimořádného opatření  č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN

V návaznosti na změnu testovacího přístupu, Centrum Pohoda již nedisponuje kapacitou zaměstnanců na vlastní provedení testů a na okamžité elektronické zavedení do systému ISIN (Informačního systému infekčních nemocí).

Od 7. 6. 2021 již centrum nebude provádět testování navštěvujících osob.

Informace vycházející z výše uvedeného mimořádného opatření:

  • Testována osoba od 1. června 2021 bude moci ze zdrojů zdravotního pojištění v jednom kalendářním měsíci využit vcelku až 6 testů.
  • 4x v kalendářním měsíci může testována osoba požádat o provedení vyšetření na  stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV- 2  prostřednictvím POC antigenních testů, a to však nejvýše 1x za 7 dnů.
  • 2x v kalendářním měsíci může testována osoba požádat o provedení vyšetření na stanovení viru SARS CoV-2 prostřednictvím  RT-PCR testů.

Využívejte, prosím zdravotnická zařízení a nechejte si provést testy v odběrových centrech.

K návštěvám, prosím, přicházejte již s výsledkem antigenního nebo PCR testu.

Všeobecné podmínky - návštěva je umožněna pouze za těchto podmínek:

  • navštěvující osoba se prokáže dokladem o negativním antigenním testu nebo RT-PCR testu  ne starším 48 hodin (doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS)
  • navštěvující osoba donese potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první očkovací dávky uplynulo nejméně 22 dní (ale ne více než 9 měsíců, pokud nebyla aplikována 2 dávka) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • návštěva je umožněna, pokud si návštěvník přinese potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne staršího 180 dnů (doklad od praktického lékaře nebo SMS)
  • při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
  • důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
  • změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
  • podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám a také dětem. Děti do 2 let věku nemusí mít ochranu dýchacích cest; od 2 let věku již musí mít ochranu dýchacích cest. Po dohodě umožníme návštěvu i většímu počtu osob.

K návštěvám je kromě běžných návštěvních místností možno využít také zahradní areál centra.

Návštěvní doba je denně:

dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

 

V Bruntále dne 2. 6. 2021                                                                                                    Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.