Aktuality

Informace ředitelky k očkování proti COVID-19 - II. fáze

Očkování  proti COVID 19 – II. fáze tzv. přeočkování

Ve dnech 17.2 a 18.2.2021  proběhlo  druhé očkování  (přeočkování ) uživatelů pobytových služeb a zaměstnanců  proti onemocnění COVID-19 očkovací látkou MODERNA COVID-19 VACCINE, která nám byla zaslána z KÚ MSK, prostřednictvím hasičského záchranného sboru MSK.

Neprobíhalo očkování nových zájemců. Bylo nám sděleno, že naše požadavky na další očkování jsou evidovány a budou řešeny v rámci dalších dodaných vakcín.

 

Poděkování za velmi  dobrou spolupráci a profesionální přístup :

Pracovnímu týmu  lékařů a sestrám z ordinace praktických lékařů MUDr. J. Vaňka  a MUDr. J. Kopřivíkové, kteří v součinnosti s našimi pracovníky provedli přeočkování u uživatelů a zaměstnanců v celkovém počtu 128 osob.

 

V Bruntále dne 18.2.2021                                         Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka