Aktuality

Od pátku 25. 2. 2022 jsou návštěvy v centru obnoveny

Od 25. 2. 2022 jsou opět umožněny návštěvy v centru. Abychom zajistili co největší bezpečnost našim uživatelům, budou návštěvy realizovány formou rezervačního systému. Kapacita návštěv je omezená a je nutné se předem domluvit na konkrétní den i čas.

návštěva bude umožněna za těchto podmínek:

Navštěvující osoba, která nemá ukončené kompletní očkování a nepředloží potvrzení o provedeném očkování - s tím, že od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, nebo neprodělala v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19:

  

  1. se musí prokázat dokladem o negativním antigenním testu POC, který absolvovala nejdéle před 24 hodinami nebo RT-PCR testu ne starším 3 dnů (doklady vyhotovené laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS).

 

  1. výjimečně může využít postupu, kdy si na recepci Centra Pohoda zakoupí certifikovaný POC test a všeobecná sestra test u něj provede. Po vyhodnocení testu s negativním výsledkem se může návštěva uskutečnit.

Všeobecné podmínky, za kterých je návštěva umožněna:

  1. při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
  1. důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
  1. změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
  1. podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

 

Návštěvu je nutné předem telefonicky objednat, a to v pondělí - pátek, v době od 9 do 10 hodin na telefonních číslech:

1. úsek 721 584 400

2. úsek 721 584 405

3. úsek 721 584 406

 

Návštěvní doba - denně dopoledne 10-11 hodin a odpoledne 14-16 hodin.

 

Děkujeme Vám, že respektujete naše opatření a chráníte tak své blízké i náš personál.

 

 

V Bruntále dne 24. 2. 2022                                                    Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.

Soubory ke stažení

informace_maly[7].png informace_maly[7].png 53 kB