Aktuality

Zákaz návštěv od 1. prosince 2021

Rozhodnutí ředitelky Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda Bruntál

 

Vážení návštěvníci Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace související s onemocněním COVID -19

 

zastavujeme od 1. prosince 2021 návštěvy u našich uživatelů.

Výjimku tvoří návštěvy u uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Tuto návštěvu, si prosím, dohodněte dopředu s vedoucí přímé péče pí M. Sedlákovou, na tel. čísle: 734 530 838 nebo prostředním e-mailu: sedlakova@centrum-pohoda.cz.

 

Při této návštěvě Vás žádáme o nasazený respirátor v průběhu celé  návštěvy. Před návštěvou předložte, prosím, potvrzení o ukončeném očkování nebo o prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR negativním testu, který byl proveden v posledních 72 hodinách.

 

Opatření děláme ve snaze mít celou epidemiologickou situaci pod kontrolou a chránit tak naše uživatele. Navíc máme v současné době velmi oslaben ošetřující a pečovatelský personál, a to hlavně z důvodu karantény při onemocnění dětí našich zaměstnanců.

 

Pečlivě budeme vyhodnocovat celou situaci tak, aby návštěvy mohly být co nejdříve umožněny.

 

Děkuji Vám za pochopení současné situace a respektování tohoto rozhodnutí.  

 

 

V Bruntále dne 29. 11. 2021                                                        Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.