Aktuality

Loutkové divadlo pro uživatele centra

Loutkové divadlo obohatilo volnočasové aktivity uživatelů centra.

V září 2018 bylo v rámci aktivizace uživatelů zakoupeno loutkové divadlo. Jedenkrát týdně se schází skupina seniorů s aktivizační pracovnicí, která pro ně připravuje nejrůznější pohádky a příběhy a doprovází je hrou s maňásky. Aktivita je určena především pro uživatele s poruchami kognitivních funkcí. Maňáskové divadlo je u klientů velmi oblíbené a rádi se spontánně zapojují do hry, včetně nevidomé uživatelky, která si každého maňáska ohmatá, takže si umí snadno představit, jak maňásek či loutka vypadá. Maňáskové divadlo probouzí u klientů jejich fantazii, podporuje je v komunikaci, rozvíjí jejich sociální schopnosti a je zajímavým zpestřením volnočasových aktivit.