Aktuality

Setkání uživatelů a rodinných příslušníků v denním stacionáři

Ve čtvrtek 14. září se v zahradním areálu denního stacionáře uskutečnilo již druhé neformální setkání uživatelů stacionáře a jejich rodinných příslušníků.

Zpočátku byly obavy, že pro venkovní akci nebude vhodné počasí, ale to se nakonec umoudřilo, a tak jsme byli rádi, že jsme si v dnešní uspěchané době mohli chvíli posedět, opéct si u táboráku špekáček a společně si zazpívat.

Poděkování patří všem zúčastněným rodinným příslušníkům, kteří si udělali chvilku volna a přišli tak podpořit své nejbližší.

Za Centrum Pohoda se přišla s uživateli a jejich rodinnými příslušníky, kterých se sešlo na 50, pozdravit, posedět a popovídat ředitelka centra Bc. Jarmila Šíblová i se svou zástupkyní pí Danou Svobodovou.

Poděkování patří panu Ondrovi a Peťovi, kteří celé odpoledne provázeli hrou na kytaru a společně jsme si s nimi zazpívali táborové písně.

Velký dík patří všem zaměstnancům stacionáře, kteří akci zorganizovali.  Jsme rádi, že se setkání vydařilo, že byli spokojení jak uživatelé stacionáře, tak i jejich příbuzní a v budoucnu určitě podobnou akci znovu zopakujeme.