Aktuality

Volbá místa v Denním stacionáři

Denní stacionář na Smetanově ulici v Bruntále nabízí volná místa osobám se zdravotním postižením a seniorům.

Centrum  Pohoda provozuje od 1. 4. 2018 sociální službu Denní stacionář. Ten je určen primárně občanům Bruntálu, ale v případě volné kapacity ho mohou využít i občané z přilehlých obcí. Stacionář je umístěn na ulici Smetanova, v budově bývalé Mateřské školy. Jsou zde poskytovány sociální služby klientům se zdravotním postižením, starším 18 let a seniorům, kteří potřebují péči v zařízení v průběhu dne a zároveň chtějí žít ve svém přirozeném prostředí s podporou rodiny. Provoz stacionáře je od pondělí do pátku, od 7 do 17 hodin. Celková délka pobytu ve stacionáři je zcela individuální podle přání klienta. Poskytovány jsou základní služby dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a to např. poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy) a další. Denní stacionář je placená sociální služba, přičemž klienti hradí stravu, dopravu (pokud nebudou mít vlastní) a služby. Stacionář je bezbariérový, uživatelé mají možnost využívat zahradu.

Bližší informace je možno získat na sociálním úseku Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o., tel.: 734 417 080, 555 530 826, e-mail: matusu@centrum-pohoda.cz. Zde je možné si také podat žádost.