Aktuality

Zvýšení cen od 1. února 2024

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. oznamuje, že s ohledem na stále rostoucí ceny potravin a energií zvyšuje od 1. února 2024:

V pobytových službách cenu stravy a cenu ubytování:

Normální strava (bez omezení) se zvyšuje

z 203 Kč na 213 Kč/den

Diabetická strava se zvyšuje

z 215 Kč na 225 Kč/den

Cena ubytování se zvyšuje

o 10 Kč/pokoj/den u všech typů ubytování

Zvýšení cen bude řešeno formou dodatku ke Smlouvě o poskytnutí sociálních služeb.


V denním stacionáři se zvyšuje celodenní strava o 4 Kč, přičemž zvýšena bude pouze cena odpolední svačiny z původních 16 Kč na 20 Kč.