Aktuality

Probíhající projekty

V současné době probíhá v centru několik projektů.

Vozidla pro Centrum sociálních služeb Pohoda

Projekt byl realizován v prosinci 2015, kdy jsme obdrželi dotaci z ROP Moravskoslezsko ve výši 2.060.970 Kč na pořízení tří automobilů. V současné době jsme ve fázi udržitelnosti projektu, která je 5 let – tedy do konce roku 2020.

 

Kvalitní služby v pohodě

V dubnu 2018 jsme započali projekt Kvalitní služby v pohodě, na který se nám podařilo získat dotaci ve výši 737.067 Kč z operačního programu zaměstnanost. Projekt by měl trvat tři roky od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020. Hlavním cílem projektu je zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v organizaci a na jeho základě úprava pracovních postupů a procesů pro zvýšení kvality života uživatelů a podpora profesního růstu zaměstnanců organizace.

 

Sociální automobil

Sociální automobil je projekt, který se za spoluúčasti firem a společností snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a sociálních zařízeních.

Do tohoto projektu jsme se zapojili v červnu 2018. Principem projektu je pokrýt plochu automobilu reklamami různých firem a společností, kteří za tuto plochu platí určitý obnos.  Jakmile bude prodán dostatek těchto reklamních ploch, bude zakoupeno nové vozidlo, které nám bude předáno k bezplatnému užívání.

Vozidlo Dacia Dokker tipu pick up bude sloužit pečovatelské službě.