Aktuality

Informace a doporučení pro návštěvníky centra

 Na území Moravskoslezského kraje během měsíce června a července stoupl počet denně nahlášených pozitivních osob se záchytem  onemocnění covid-19.

Na základě sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 25. 7. 2022 se doporučuje nošení respirátorů s ochranou FFP2 během návštěvy u uživatelů.

V Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda jsou učiněna opatření se zvýšeným dozorem nad dezinfekcí exponovaných ploch (kliky, noční stolky uživatelů, jídelní stolky apod.), věnuje se pozornost dostatečnému větrání místností a dezinfekci rukou personálu a uživatelů sociálních služeb.

Respirátory jsou k dispozici na recepci centra a na příslušných patrech pobytové sociální služby u pečujícího personálu.

 

V Bruntále dne 28. 7. 2022                                                  Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka