Aktuality

Arteterapie - nová metoda pro uživatele

Od března jsme zavedli pro uživatele novou aktivizační metodu - arteterapii. Arteterapii se v centru věnuje MgA. Tereza Cenklová, která již před 10 lety v rámci praxe tuto metodu u nás zaváděla a nyní se jí věnuje naplno.

Pojem arteterapie lze velmi zjednodušeně definovat jako léčebný postup využívající pro své účely výtvarné umění. Je určena osobám jakéhokoli věku, a i s různým typem postižení (fyzické, smyslové, psychické, mentální, ale i sociální znevýhodnění).

Konkrétně u seniorů dokáže nastartovat chuť realizovat dosud skryté schopnosti a talenty, aktivizovat tvořivý přístup k životu, ale také prohloubit sebeprožívání a sebepoznání. Mimoto přispívá k posílení paměti, uvolnění fantazie a procvičení jemné motoriky rukou. Uživatele obohatí nejen o poznání různých výtvarných technik a materiálů, ale i o nové vizuální a hmatové vjemy a v neposlední řadě jim může alespoň trochu ulevit od často bolestných problémů spojených s nelehkými životními změnami.

Arteterapeutické metody lze využít jak v rámci skupiny ve výtvarné dílně v Centru Pohoda nebo v denním stacionáři, tak i individuálně na pokojích jednotlivých uživatelů.

U arteterapie platí, že cesta je cíl. Nejde o vytvoření dokonalého uměleckého díla, ale spíše o proces tvorby samotný, o prožitek z něho a zpětnou vazbu od arteterapeuta nebo i ostatních uživatelů. Prostřednictvím koláží, plastelíny, starých pohlednic, ale i kufříků plných překvapení atd. společně s uživateli zjišťujeme, kolik pestrých zážitků a radosti nám může arteterapie nabídnout.