Aktuality

Aktuální informace ředitelky k 13. 11. 2020

Informace o plošném testování antigenními testy a možnosti kontaktu s našimi uživateli pobytových sociálních služeb

 

Vážené rodiny, vážení přátelé našich uživatelů,

 

dle nařízení vlády jsme 10. 11. 2020 začali testovat uživatele a zaměstnance našeho zařízení pomoci antigenních testů (POC). Testování bude probíhat v 5 denních intervalech. V případě, že uživatel nebo zaměstnanec bude tímto testem označen za pozitivního, i přesto je nutné následně provést ještě PCR test k potvrzení pozitivity. V případě prokázané nákazy PCR testem, informujeme uživatele a jejich rodinné příslušníky.

K dnešnímu dni máme 5 uživatelů s pozitivním testem (POC), bez klinických příznaků a u 4 z nich je pozitivita potvrzena také PCR testem. V  provozu máme COVID jednotku, kde jsou vyčleněny samostatné prostory a personál pro péči o tyto uživatele.

Přijali jsme přísnější opatření, abychom snížili riziko šíření nákazy na COVID-19 (zvýšený hygienický režim, důsledné dodržování používání ochranných pomůcek, bariérové opatření).

Rodiny mohou svým blízkým donést balíčky s trvanlivými potravinami a předat je na recepci centra. Označte, prosím, balíčky jménem klienta. Pracovnice recepce pak zprostředkuje předání balíčku klientovi, ale jelikož dochází k určité časové prodlevě, nenoste, prosím, balíčky s potravinami podléhající zkáze.

Stále nabízíme možnost kontaktu rodinných příslušníků s klienty prostřednictvím aplikace WhatsApp.  Případní zájemci kontaktujte telefonicky PhDr. Renatu Brožovskou, koordinátorku volnočasových aktivit, a to na tel. čísle +420 725 970 748, nebo aktivizační pracovnici, paní Lenku Musilovou na tel. čísle +420 720 050 320 pondělí - pátek (mimo svátky) od 8 do  14 hod.

 

V Bruntále dne 13.11.2020                                                                                                                      Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka