Aktuality

Mezigenerační setkání s žáky ZŠ Jesenická Bruntál

Ve středu 13. dubna proběhlo na všech úsecích  našeho centra  mezigenerační setkání pěti skupin uživatelů s žáky ZŠ Jesenická v Bruntále. Pod vedením paní učitelky Mgr. M. Henčové si každá z tříčlenných skupinek zástupců jejich školního čtenářského klubu připravila asi půlhodinové pásmo předčítání a vyprávění inspirovaného velikonočními tradicemi. Vzájemné propojení starších dětí s našimi uživateli mělo moc hezký ohlas mezi oběma stranami. Navíc měly děti pro naše uživatele připraveny velikonoční dárečky - krásně ozdobená vajíčka, která jim udělala velkou radost. Všem zúčastněným tohoto programu moc děkujeme a těšíme se na některé z dalších mezigeneračních setkání.