Aktuality

Uživatelka centra oslavila 100 let

Obdivuhodné životní jubileum oslavila ve čtvrtek 30. listopadu uživatelka centra paní Zdenka Mecová. Ke krásným sto letům jí přišli poblahopřát za město Bruntál starosta Bc. Martin Henč a Ing. Eva Mazouchová. Oslavenkyni navštívila také zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení v Bruntále paní Petra Friedrichová, která jí předala blahopřání od ministra práce a soc. věcí Mariana Jurečky a zároveň ji potěšila zprávou o navýšení důchodu. Samozřejmě, že paní Mecové přišla popřát také její dcera a ostatní příbuzní budou v návštěvách a gratulacích pokračovat během celého týdne. Za centrum popřáli oslavenkyni vše nejlepší pracovníci centra, v čele s ředitelkou Bc. Jarmilou Šíblovou.

Jubilantka se narodila v Kylešovicích u Opavy, byla dvakrát vdaná a s prvním manželem měla 3 děti. Druhý manžel, s kterým vedla velmi pěkný život zemřel před 14 lety. Paní Mecová je ze šesti dětí, byla jediné děvče a k tomu měla 5 bratrů. Nyní má mnoho vnoučat, pravnoučat a jak uvedla její dcera, i několik prapravnoučat. Žila v Horním Benešově a od r. 2019 je v Centru Pohoda v Bruntále.

Vyučila se švadlenou, ale šila jen pro rodinu a profesně se této práci téměř nevěnovala. Celý život pracovala manuálně, nejdříve jako kuchařka v Braneckých železárnách v Horním Benešově a posléze jako dělnice v bývalém bruntálském závodu Moravolen.

Celý život byla pro pí Mecovou na prvním místě rodina a setkání s příbuznými je jejím potěšením doposud. Paní Mecová bývala společenská a velmi ráda zpívala, což jí zůstalo dodnes. Často si zazpívá se svojí vnučkou, která ji v centru často navštěvuje.

Paní Mecové přejeme k jejímu jubileu vše nejlepší, především hodně zdraví a spokojenosti.