Aktuality

Návštěvy uživatelů - změna od 9. 7. 2021

Informace pro navštěvující osoby uživatelů Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda p. o.

S účinností od 9. 7. 2021 vláda schválila návrh MZČR.

Od 7. 6. 2021 již centrum neprovádí testování navštěvujících osob.

Informace vycházející z výše uvedeného mimořádného opatření:

 • Testována osoba od 1. června 2021 bude moci ze zdrojů zdravotního pojištění v jednom kalendářním měsíci využít vcelku až 6 testů.
 • 4x v kalendářním měsíci může testována osoba požádat o provedení vyšetření na  stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2  prostřednictvím POC antigenních testů, a to však nejvýše 1x za 7 dnů.
 • 2x v kalendářním měsíci může testována osoba požádat o provedení vyšetření na stanovení viru SARS CoV-2 prostřednictvím  RT-PCR testů.

Využívejte, prosím zdravotnická zařízení a nechejte si provést testy v odběrových centrech.

K návštěvám, prosím, přicházejte již s výsledkem antigenního nebo PCR testu.

 

Všeobecné podmínky - návštěva je umožněna pouze za těchto podmínek:

 1. navštěvující osoba se prokáže dokladem o negativním antigenním testu POC, který absolvovala nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu ne starším 7 dnů (doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS)
 1. navštěvující osoba donese potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a prokáže, že splňuje tyto podmínky:
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
  • od dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů od kompletně ukončeného očkování
 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 1. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
 1. při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
 1. důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro; dezinfekce rukou po ukončení návštěvy
 1. změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
 1. podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech

 

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny 2 dospělým osobám a také dětem. Děti do 2 let věku nemusí mít ochranu dýchacích cest; od 2 let věku již musí mít ochranu dýchacích cest. Po dohodě umožníme návštěvu i většímu počtu osob.

 

Děti od 6 let věku se při návštěvě centra musí prokázat potvrzením o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin nebo RT-PCR testu ne starším 7 dnů.

 

K návštěvám je kromě běžných návštěvních místností možno využít také zahradní areál centra.

 

Návštěvní doba je denně:

dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.

 

 

 

V Bruntále dne 2. 7. 2021                                                      Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.