Aktuality

Návštěvy uživatelů od 1. 2. 2021 - ZMĚNA !

Mimořádné opatření ředitelky č. 7

NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ od 1. 2. 2021

S účinností od 1. 2. 2021 umožňujeme návštěvy v našem pobytovém sociálním zařízení denně (mimo sobotu), za níže uvedených hygienicko-epidemických podmínek dle přijatého usnesení vlády ČR č. 1264.

 Nadále realizujeme rezervační systém, kapacita návštěv je omezená, je nutné se předem domluvit na konkrétní den i čas. Maximální doba trvání návštěvy je stanovena na 1 hodinu. U uživatelů v tzv. IZOLACI návštěva nebude umožněna.

 Všeobecné podmínky pro Vás, navštěvující osoby:

  • návštěva je umožněna, pokud si návštěvník přinese potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne staršího 90 dnů, doklad od praktického lékaře nebo SMS
  • návštěva je umožněna, pokud se navštěvující osoba prokáže dokladem negativním RT-PCR testem nebo antigenním testem, ne starším 48 hodin (POC testy provádí Podhorská nemocnice a. s. Bruntál), doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS
  • pokud nemá navštěvující osoba test nebo neprodělala COVID-19, jsme připraveni provést antigenní test v našem zařízení, ale pouze ve středu a v neděli.
  • při vstupu do zařízení a po celou dobu návštěvy musí být návštěvník s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to buď respirátorem  FFP2 bez výdechového ventilu, nebo KN95 bez výdechového ventilu. Pokud možno je nutné dodržovat minimálně 2 metry rozestup od uživatele, popř. personálu zařízení sociální služby
  • důkladná dezinfekce rukou a obuvi přes čistící zónu při vstupu do budovy a při vstupu na dané patro
  • změření tělesné teploty při příchodu (před každou návštěvou); při TT nad 37˚C  nebude návštěva umožněna
  • podepsání čestného prohlášení o tom, že daná osoba je zdravá a nepřišla do kontaktu s nemocným COVID-19 v posledních 14 dnech
  • dezinfekce rukou po ukončení návštěvy

 ! Pozor změna návštěvní doby:

                    pondělí-pátek              14:00 hod. – 16:00 hod.

                    neděle                                  14:00 hod. – 16:00 hod.

 

POSTUP PŘI SJEDNÁNÍ TERMÍNU A ČASU NÁVŠTĚVY

Návštěvy u uživatelů jsou povoleny pouze dospělým osobám, v počtu jedné osoby, výjimečně maximálně dvou osob.

Každou návštěvu je nutné domluvit si předem na daném patře, kde je uživatel ubytován (telefonicky či e-mailem). Volejte pondělí – pátek  v době od 09:00 hod. do 10:00 hod.

Telefonické a e-mailové kontakty na sjednání návštěvy:

1. PATRO   tel: 555 530 838   1.patro@centrum-pohoda.cz

2. PATRO   tel: 555 530 844  2.patro@centrum-pohoda.cz

3. PATRO   tel: 555 530 845  3.patro@centrum-pohoda.cz

 

Všem nám jde o společnou věc, uskutečnit častější kontakt našich uživatelů s rodinou a ochránit pečující personál, který vyvíjí dlouhodobě maximální úsilí, aby zajistil všechny potřeby našich uživatelů sociálních služeb a zároveň ochránil je a sám sebe.

 

Děkuji za pochopení.                 V Bruntále dne 29. 1. 2021         Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka