Aktuality

Zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky od 1. 2. 2022

Upozornění pro strávníky

Upozorňujeme Vás, že s účinností od 1. 2. 2022 dochází ke zvýšení ceny obědů o 5 Kč za 1 oběd, z důvodu zvyšující se ceny energií a jiných režijních nákladů.

Cena obědů od 1. 2. 2022:

Senioři města Bruntál            1 oběd = 80 Kč

Cizí strávníci                                  1 oběd = 85 Kč

 

 

V Bruntále dne 24. 1. 2022                            Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka v. r.