Aktuality

ROZVOJ KVALITY V CENTRU POHODA - NADACE ČEZ

Naše organizace obdržela podporu od Nadace ČEZ ve výši 80.000,- Kč na realizaci projektu ,,ROZVOJ KVALITY V CENTRU POHODA". Z projektu bude pořízeno elektrické polohovací lůžko, chodník s bradly pro nácvik chůze, polohovací a kompenzační pomůcky a PC sestava.

Děkujeme za podporu!

www.nadacecez.cz