Dotace

Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč