Aktuality

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zvýšení kvality sociálních služeb

Naše organizace obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

Obdrželi jsme účelovou dotaci ve výši 93.200,- Kč na realizaci projektu s názvem ,,Vybudování místnosti pro zemřelé v Centru Pohoda".

Účelem projektu je vybudování pietní místnosti, která bude zřízena v suterénu Centra a bude sloužit k důstojnému rozloučení.