Aktuality

Jarní mezigenerační tvoření

10. dubna v dopoledních hodinách proběhlo ve společenském sále centra další z mezigeneračních setkání s žáky 1. a 5. třídy ZŠ Okružní v Bruntále a studenty Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále.     

Akce se účastnily také Aktivní seniorky, které nám byly při realizaci akce velmi nápomocné, za což jim patří naše poděkování.

Uživatelé se ve společnosti dětí věnovali rukodělným pracím, kdy tématem setkání bylo jarní tvoření. Všichni společně vyráběli výrobky z proutí - věnečky, kočičky, ovečky, berušky a další.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a všem zúčastněným děkujeme, že uživatelům vyloudili úsměv na tváři.