Aktuality

Nová lůžka pro uživatele centra

V roce 2018 bylo zakoupeno 7 nových elektrických lůžek pro uživatele.

V roce 2018 bylo zakoupeno 7 nových elektrických lůžek, která jsou nedílnou součástí péče o osoby se sníženou pohyblivostí, seniory a handicapované. Elektrická polohovací lůžka jsou vhodná nejen pro polohování klientů z hlediska prevence dekubitů a usnadnění běžných denních činností (jídlo, práce), ale i k zajištění lepšího přístupu pečovatelek.

V tomto roce plánujeme nákup dalších elektrických lůžek.