Výroční zpráva za rok 2019


Denní stacionář bude opět v provozu od 22.6.2020


Aktuální informace ředitelky


Od 1. 6. 2020 obnoven normální provoz sociálního úseku


Jídelníček od 01.06.2020 do 07.06.2020


Jídelníček od 08.06.2020 do 14.06.2020


Město Bruntál (na rok 2020)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 444.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 902.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 324.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 7.540.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 13.448.000,- Kč


Návštěvy uživatelů


Poděkování ředitelky centra


Aktuální informace ředitelky


Centrum začíná opět prát pro externí zákazníky


Jídelníček od 25.05.2020 do 31.05.2020


Informace pro cizí strávníky

Centrum obnovuje vaření pro cizí strávníky.


Zprostředkujeme kontakt s Vašimi příbuznými prostřednictvím aplikace WhatsApp


Informace ředitelky centra v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19


Dočasná změna způsobu úhrady

Úhrada za pobyt a stravu bude s ohledem na zákaz návštěv a vstupu cizích osob do zařízení dočasně možná pouze bezhotovostně.


Důležitá informace pro příbuzné uživatelů

S ohledem na možné riziko přenosu nového typu koronaviru, nebude možné předávat uživatelům centra balíčky od rodinných příslušníků.


Denní stacionář dočasně pečuje o děti zaměstanců

Centrum Pohoda zajistilo péči o děti zaměstnanců.


Denní stacionář dočasně uzavřen

S ohledem na šíření koronaviru jsou rozhodnutím vlády ze dne 16.3.2020 do odvolání uzavřeny Denní stacionáře.


Poděkování


Předvánoční setkání

18.12.2019 setkání studentek SPŠ a OA v Bruntále s uživateli centra


PF 2020


Změna provozních hodin pokladny a soc. úseku v prosinci 2019


Adventní program 2019


Rozpočet organizace pro rok 2020 a střednědobý výhled pro roky 2021 a 2022


Zvýšení cen od 1. ledna 2020


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo


3. čtvrtletí 2019

Nové vydání čtvrtletníku Centra Pohoda.


Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 9. října 2019


Centrum připravuje konferenci na téma: "Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb"

Dne 29.11.2019 II. konference, tentokrát zaměřená na paliativní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.


Senioři v domově tancují dle metody "Exdase"

Reportáž TV Polar - autoři: Ing. Karel Soukop a Ladislav Olejníček


Výlety uživatelů


Od 1. 10. 2019 poskytování pečovatelské služby i v neděli

Nedělní provoz pečovatelské služby.


Turnaj v pétanque Ostrava 17.7.2019


Dodávka a montáž nákladní hydraulické plošiny do stravovacího provozu Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Zvýšení cen základních činností pečovatelské služby od 1.8.2019

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. oznamuje, že od 1. 8. 2019 zvyšuje ceny základních činností pečovatelské služby v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.


Den seniorů

Den seniorů


2. čtvrtletí 2019


Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 29. 5. 2019

Pozvánka na společné setkání vedení centra s uživateli a jejich rodinnými příslušníky.


Taneční hodiny v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda

Unikátní aktivita pro uživatele centra.


Pečujete doma o seniora? Staráte se o příbuzného se zdravotním postižením?

Denní stacionář nabízí pomoc osobám, které pečují o své příbuzné.


Výměna podlahoviny ve vestibulu centra Pohoda


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 400.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 804.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 283.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 6.768.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 13.146.000,- Kč


V červnu proběhne tradiční Den seniorů

Dne 7. 6. 2019 proběhne Den seniorů.


Poděkování

manželům Komárkovým


Zvyšování cen od 1. 4. 2019

Centrum zvyšuje od 1.4.2019 cenu stravy a ubytování v pobytových službách, dále cenu stravy, základních a fakultativních služeb v pečovatelské službě a cenu obědu v denním stacionáři.


Plánované projekty

Centrum má v plánu několik projektů pro rok 2019.


Rozvoj konceptu nutriční péče

Centrum rozvíjí projekt nutriční péče.


Paliativní péče

Centrum rozvíjí koncept paliativní péče.


Koncept Bazální stimulace

Centrum usiluje o certifikaci v konceptu Bazální stimulace.


Probíhající projekty

V současné době probíhá v centru několik projektů.


Zakoupena nová sušička do prádelenského provozu

Investice do prádelenského provozu - zakoupena nová sušička.


Zakoupen nový elektrický míchací varný kotel do stravovacího provozu

Investice do stravovacího provozu - zakoupen nový elektrický míchací varný kotel.


Výměna stávajících oken

V prosinci 2018 byla ukončena výměna stávajících oken na bloku B3.


Výměna dorozumívacího zařízení klient X personál

V roce 2018 došlo k výměně dorozumívacího zařízení v centru.


Nová lůžka pro uživatele centra

V roce 2018 bylo zakoupeno 7 nových elektrických lůžek pro uživatele.


Výměna evakuačního výtahu

V lednu 2019 byla dokončena výměna evakuačního výtahu v budově B2.


Volbá místa v Denním stacionáři

Denní stacionář na Smetanově ulici v Bruntále nabízí volná místa osobám se zdravotním postižením a seniorům.


Retro zastávka

Retro zastávka pro uživatele centra.


Loutkové divadlo pro uživatele centra

Loutkové divadlo obohatilo volnočasové aktivity uživatelů centra.


Ježíškova vnoučata

Centrum se druhým rokem zapojilo do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.


Město Bruntál

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Rozpočet organizace pro rok 2019


Spouštíme pro vás nový web!

Od 28.01.2019 pro vás máme nový web, na kterém lépe a přehledněji najdete všechny informace, které potřebujete.


Virtuální prohlídka 1


Virtuální prohlídka 2


Virtuální prohlídka 3


1. čtvrtletí - 2019


Výroční zpráva za rok 2018


2. čtvrtletí - 2018


Den otevřených dveří 11.10.2018

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. pořádá ve čtvrtek 11. října 2018 od 13,30 do 16,30 hod. Den otevřených dveří.


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda,p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Doplňující informace k veřejné zakázce: Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda,p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Centrum získalo dotaci na projekt Kvalitní služby v Pohodě

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.


MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost

Učelová dotace na realizaci projektu ,,Kvalitní služby v Pohodě" ve výši 737.067,50 Kč


Retro MDŽ


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 344.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro soc. službu Denní stacionáře - 228.000,- Kč


Město Bruntál

Investiční příspěvek na výměnu oken ve výši 1.200.000,- Kč


Město Bruntál

Dotace na Den seniorů - 10.000 Kč


Město Bruntál

Investiční příspěvek na výměnu dorozumívacího zařízení ve výši 500.000,- Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2018 - 1.900.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 415.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 6.326.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 752.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 255.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 12.520.000 Kč


Výroční zpráva za rok 2017


Rozpočet organizace pro rok 2018


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 9.440.000 Kč Dotace na opravy a udržování pro soc. službu Domovy pro seniory - 1.000.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 635.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 4.200.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 255.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2017 - 1.900.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Výroční zpráva za rok 2016


Opékání špekáčků

Krátký sestřih ze společného opékání špekáčků.


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 1.468.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 400.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 6.400.000 Kč


Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Dotace pro spolufinancování projektu VOZIDLA PRO CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POHODA, ve výši 100% - 2.178.584,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 320.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 2.793.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 183.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2016 - 1.800.000 Kč


Město Bruntál

Dotace na Den seniorů - 15.500 Kč


VZ za rok 2015 ve zkrácené verzi - VZ v plné verzi je k dispozici v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.


MPSV ČR

Finance na realizaci projektu "Pracovní příležitosti v Bruntále" - 371.887 Kč


Úřad práce

Dotace na mzdy 286.656,47 Kč


MPSV ČR

Domovy pro seniory - na mzdy 6.400.000 Kč


MPSV ČR

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 2.817.000 Kč


MPSV ČR

Pečovatelská služba - na mzdy 320.000 Kč


MPSV ČR

Odlehčovací služby - na mzdy 183.000 Kč


Město Bruntál

Finance na nákup audio sestavy a LED lampy - 28.000 Kč


Město Bruntál

Na odpisy 1.700.000 Kč


Město Bruntál

Odlehčovací služby - na mzdy 41.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba - na provoz 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 83.000 Kč


Město Bruntál

Domovy pro seniory - na mzdy 89.000 Kč


Výroční zpráva za rok 2014