Jídelníček od 22.08.2022 do 28.08.2022


Jídelníček od 15.08.2022 do 21.08.2022


Jídelníček od 08.08.2022 do 14.08.2022


Jídelníček od 01.08.2022 do 07.08.2022


Jídelníček od 25.07.2022 do 31.07.2022


Výroční zpráva za rok 2021


Výroční zpráva za rok 2020


Výroční zpráva za rok 2019


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" v rámci dotačního titulu KSS 3/22

Dotace v maximální výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Vybudování místnosti pro zemřelé, maximálně však ve výši 93.200,- Kč.


Moravskoslezský kraj - "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022" v rámci dotačního titulu KSS 1/22

Investiční dotace na realizaci projektu "Zvýšení kvality poskytovaných služeb v Centru Pohoda na nákup kotle, sušičky a lehátka ve výši 190.000,- Kč.


Hudební vystoupení


Výlet kolem Slezské Harty


Informace a doporučení pro návštěvníky centra


Výlet do Karlovy Studánky


Návštěva farmy v Razové


Mezigenerační setkání se studenty SPŠ a OA Bruntál


Mezigenerační setkání se studenty SPŠ a OA Bruntál


Uživatelé si společně zazpívali


Návštěva v Mini muzeu hraček a kočárků manželů Ludmily a Karla Schovajsových


Letní čtení s žáky ZŠ Jesenická Bruntál


Slavnostní setkání k 30. výročí založení domova 19.5.2022


Den seniorů 17.6.2022


30. výročí založení domova oslavili zaměstnanci i uživatelé


1. pololetí 2022


Právě vychází nové číslo časopisu Pohodář


Zrušení mimořádných opatření


Zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky od 1. 5. 2022


Mezigenerační setkání s žáky ZŠ Jesenická Bruntál


Skupinové předčítání s dobrovolníky


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 490.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 1.347.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 7.174.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 387.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2022)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 14.751.000,- Kč


Zvýšení cen v pobytových službách od 1. 6. 2022


Zvýšení cen v denním stacionáři od 1. 5. 2022


Zvýšení cen v pečovatelské službě od 1. 5. 2022


Vystoupení dětí z Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem


Návštěvy v centru od 1. 4. 2022 bez časového omezení


Informace pro strávníky centra


Od 15.3.2022 změna v organizaci návštěv


Od pátku 25. 2. 2022 jsou návštěvy v centru obnoveny


Zákaz návštěv od 15. února 2022


Zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky od 1. 2. 2022


Město Bruntál (na rok 2022)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč + účelový investiční příspěvek ve výši 1.000.000,- Kč


Rozpočet organizace pro rok 2022 a střednědobý výhled pro roky 2023 a 2024


Poděkování paní Martě Tesařové


Poděkování členkám spolku Aktivní senioři, z.s.


Poděkování MŠ Okružní


Město Bruntál (na rok 2021)

Na pokrytí předpokládané ztráty hospodaření za rok 2021 - 1.800.000,- Kč


Od pondělí 13. 12. 2021 návštěvy v centru obnoveny


Zákaz návštěv od 1. prosince 2021


Centrum zvyšuje ceny od 1. 2. 2022


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 177.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 23.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 482.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021) - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 2.217.000,- Kč


MPSV ČR - dotace na podporu financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 1.147.700,- Kč


MPSV ČR - dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 6.316.084,- Kč


MPSV ČR - dotace na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování vzniklých v období od 05.12.2020 do 28.02.2021 ve výši 69.064,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 490.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 1.170.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 376.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 8.610.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2021)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 15.428.000,- Kč


Nové číslo časopisu Pohodář


Změna v organizaci návštěv od 1.11.2021


Pracovníci centra pomáhají


Od 4.10.2021 jsou opět obnoveny návštěvy


Den otevřených dveří v Denním stacionáři

14. 10. 2021 13-16 hodin


Zákaz návštěv od 20.9.2021 do odvolání


Den otevřených dveří

Akce pro veřejnost 6. října 2021


Zaměstnanci centra pomáhají


3 čtvrtletí 2021


Návštěvy uživatelů - změna od 9. 7. 2021


Po delší době vychází nové číslo časopisu Pohodář

Na úvodní straně ke stažení v rubrice "čtvrtletník Pohodář".


Návštěvy uživatelů - změna od 1. 7. 2021


Den seniorů 18. 6. 2021


Den seniorů 18. června 2021


Návštěvy uživatelů - změna od 8. 6. 2021


Návštěvy uživatelů od 7. 6. 2021


Omezení odpoledních návštěv 18. 6. 2021


Zvýšení ceny stravy a ubytování od 1. 8. 2021


Návštěvy uživatelů - změna od 24. 5. 2021


Návštěvy uživatelů - změna od 17. 5. 2021


ROZVOJ KVALITY V CENTRU POHODA - NADACE ČEZ


Město Bruntál (na rok 2021) - kompenzace nákladů v souvislosti s epidemií COVID_19

Kompenzace nákladů v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 100.000,- Kč


Město Bruntál (na rok 2021)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Centrum nabízí občanům města i občanům přilehlých obcí volná místa v Denním stacionáři


Návštěvy uživatelů - změna od 20. 3. 2021


Návštěvy uživatelů od 15. 3. 2021 - změna v provádění antigenních testů!


Informace ředitelky k očkování proti COVID-19 - II. fáze


Návštěvy uživatelů od 1. 2. 2021 - ZMĚNA !


Informace ředitelky k očkování proti COVID-19 - I. fáze


Bruntálský rodák nezapomíná, pomáhá a my děkujeme


Poděkování ZŠ Petrin


Poděkování zahradnickému centru STROMMY COMPANY s.r.o.


Poděkování SPŠ a OA Bruntál


Návštěvy uživatelů od 28. 12. 2020 - změna!


Pravidla pro vycházení uživatelů ze zařízení


Desatero pro návštěvy pobytových sociálních služeb


Poděkování MŠ Okružní


Návštěvy uživatelů od 5. 12. 2020


Mimořádný finanční příspěvek pro důchodce


Ježíškova vnoučata 2020


Rozpočet organizace pro rok 2021 a střednědobý výhled pro roky 2022 a 2023


Aktuální informace ředitelky k 13. 11. 2020


Informace ředitelky k 14.10.2020

Aktuální informace k opatřením v centru.


Opět zprostředkujeme kontakt s Vašimi příbuznými prostřednictvím aplikace WhatsApp


Dočasné uzavření sociálního úseku od 12. 10. 2020

Kontakt se sociálními pracovníky pouze telefonicky nebo e-mailem.


Dočasná změna způsobu úhrad od 12. 10. 2020

Od 12.10.2020 do odvolání pouze bezhotovostní platby.


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení číslo: 235/2020/SOC/OKD ve výši 359.659,75 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 436.911,- Kč.


Od 5.10.2020 do odvolání zákaz návštěv


Virtuální prohlídka centra


Investice v Centru Pohoda


Centrum již potřetí získalo Značku kvality v sociálních službách


Informace k návštěvám uživatelů platné od 18. 9. 2020


Informace k návštěvám uživatelů platné od 1. 9. 2020


Informace k návštěvám uživatelů platné od 3. 8. 2020

Aktuální informace ředitelky centra k návštěvám uživatelů.


Moravskoslezský kraj - "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020

Dotace na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020 ve výši 77.512,- Kč


MPSV ČR - dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců ve výši 2.910.275,- Kč


Návštěvy uživatelů od 17.7.2020


Návštěvy uživatelů od 14.7.2020


Dodávka a montáž osobního výtahu v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.p., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Dočasné uzavření stravovacího provozu Centra Pohoda

Rekonstrukce kuchyně 8.-23.8.2020


,,Dodávka myčky a multifunkční pánve pro Centrum sociálních služeb pro seniory pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál"


Denní stacionář bude opět v provozu od 22.6.2020


Aktuální informace ředitelky


Od 1. 6. 2020 obnoven normální provoz sociálního úseku


Město Bruntál (na rok 2020)

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionáře ve výši 444.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 902.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 324.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 7.540.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (na rok 2020)

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 13.448.000,- Kč


Návštěvy uživatelů


Poděkování ředitelky centra


Aktuální informace ředitelky


Centrum začíná opět prát pro externí zákazníky


Informace pro cizí strávníky

Centrum obnovuje vaření pro cizí strávníky.


Zprostředkujeme kontakt s Vašimi příbuznými prostřednictvím aplikace WhatsApp


Informace ředitelky centra v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19


Dočasná změna způsobu úhrady

Úhrada za pobyt a stravu bude s ohledem na zákaz návštěv a vstupu cizích osob do zařízení dočasně možná pouze bezhotovostně.


Důležitá informace pro příbuzné uživatelů

S ohledem na možné riziko přenosu nového typu koronaviru, nebude možné předávat uživatelům centra balíčky od rodinných příslušníků.


Denní stacionář dočasně pečuje o děti zaměstanců

Centrum Pohoda zajistilo péči o děti zaměstnanců.


Denní stacionář dočasně uzavřen

S ohledem na šíření koronaviru jsou rozhodnutím vlády ze dne 16.3.2020 do odvolání uzavřeny Denní stacionáře.


Poděkování


Předvánoční setkání

18.12.2019 setkání studentek SPŠ a OA v Bruntále s uživateli centra


PF 2020


Změna provozních hodin pokladny a soc. úseku v prosinci 2019


Adventní program 2019


Rozpočet organizace pro rok 2020 a střednědobý výhled pro roky 2021 a 2022


Zvýšení cen od 1. ledna 2020


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 24.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 20.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 150.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 302.000,- Kč


3. čtvrtletí 2019


Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 9. října 2019


Centrum připravuje konferenci na téma: "Paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb"

Dne 29.11.2019 II. konference, tentokrát zaměřená na paliativní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb.


Senioři v domově tancují dle metody "Exdase"

Reportáž TV Polar - autoři: Ing. Karel Soukop a Ladislav Olejníček


Výlety uživatelů


Od 1. 10. 2019 poskytování pečovatelské služby i v neděli

Nedělní provoz pečovatelské služby.


Turnaj v pétanque Ostrava 17. 7. 2019


Dodávka a montáž nákladní hydraulické plošiny do stravovacího provozu Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Zvýšení cen základních činností pečovatelské služby od 1.8.2019

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. oznamuje, že od 1. 8. 2019 zvyšuje ceny základních činností pečovatelské služby v souladu s prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.


Den seniorů

Den seniorů


2. čtvrtletí 2019


Plánované setkání vedení centra s uživateli a rodinnými příslušníky 29. 5. 2019

Pozvánka na společné setkání vedení centra s uživateli a jejich rodinnými příslušníky.


Taneční hodiny v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda

Unikátní aktivita pro uživatele centra.


Pečujete doma o seniora? Staráte se o příbuzného se zdravotním postižením?

Denní stacionář nabízí pomoc osobám, které pečují o své příbuzné.


Výměna podlahoviny ve vestibulu centra Pohoda


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Denní stacionář ve výši 400.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Pečovatelská služba ve výši 804.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Odlehčovací služby ve výši 283.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 6.768.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro sociální službu Domovy pro seniory ve výši 13.146.000,- Kč


V červnu proběhne tradiční Den seniorů

Dne 7. 6. 2019 proběhne Den seniorů.


Poděkování

manželům Komárkovým


Zvyšování cen od 1. 4. 2019

Centrum zvyšuje od 1.4.2019 cenu stravy a ubytování v pobytových službách, dále cenu stravy, základních a fakultativních služeb v pečovatelské službě a cenu obědu v denním stacionáři.


Plánované projekty

Centrum má v plánu několik projektů pro rok 2019.


Rozvoj konceptu nutriční péče

Centrum rozvíjí projekt nutriční péče.


Paliativní péče

Centrum rozvíjí koncept paliativní péče.


Koncept Bazální stimulace

Centrum usiluje o certifikaci v konceptu Bazální stimulace.


Probíhající projekty

V současné době probíhá v centru několik projektů.


Zakoupena nová sušička do prádelenského provozu

Investice do prádelenského provozu - zakoupena nová sušička.


Zakoupen nový elektrický míchací varný kotel do stravovacího provozu

Investice do stravovacího provozu - zakoupen nový elektrický míchací varný kotel.


Výměna stávajících oken

V prosinci 2018 byla ukončena výměna stávajících oken na bloku B3.


Výměna dorozumívacího zařízení klient X personál

V roce 2018 došlo k výměně dorozumívacího zařízení v centru.


Nová lůžka pro uživatele centra

V roce 2018 bylo zakoupeno 7 nových elektrických lůžek pro uživatele.


Výměna evakuačního výtahu

V lednu 2019 byla dokončena výměna evakuačního výtahu v budově B2.


Volbá místa v Denním stacionáři

Denní stacionář na Smetanově ulici v Bruntále nabízí volná místa osobám se zdravotním postižením a seniorům.


Retro zastávka

Retro zastávka pro uživatele centra.


Loutkové divadlo pro uživatele centra

Loutkové divadlo obohatilo volnočasové aktivity uživatelů centra.


Ježíškova vnoučata

Centrum se druhým rokem zapojilo do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.


Město Bruntál

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 5.310.000,- Kč


Rozpočet organizace pro rok 2019


Spouštíme pro vás nový web!

Od 28.01.2019 pro vás máme nový web, na kterém lépe a přehledněji najdete všechny informace, které potřebujete.


Virtuální prohlídka 1


Virtuální prohlídka 2


Virtuální prohlídka 3


1. čtvrtletí 2019


Výroční zpráva za rok 2018


2. čtvrtletí 2018


Den otevřených dveří 11.10.2018

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o. pořádá ve čtvrtek 11. října 2018 od 13,30 do 16,30 hod. Den otevřených dveří.


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda,p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Doplňující informace k veřejné zakázce: Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Dodávka a montáž dorozumívacího zařízení klient - personál, v objektu Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda,p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál


Centrum získalo dotaci na projekt Kvalitní služby v Pohodě

Projekt „Kvalitní služby v Pohodě“ reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007573 započal 1. 4. 2018. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost.


MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost

Učelová dotace na realizaci projektu ,,Kvalitní služby v Pohodě" ve výši 737.067,50 Kč


Retro MDŽ 8. 3. 2018


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 344.000,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - II. kolo


Město Bruntál

Investiční příspěvek na výměnu oken ve výši 1.200.000,- Kč


Město Bruntál

Dotace na Den seniorů - 10.000 Kč


Město Bruntál

Investiční příspěvek na výměnu dorozumívacího zařízení ve výši 500.000,- Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2018 - 1.900.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 415.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 6.326.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 752.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 255.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 12.520.000 Kč


Výroční zpráva za rok 2017


Rozpočet organizace pro rok 2018


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 9.440.000 Kč Dotace na opravy a udržování pro soc. službu Domovy pro seniory - 1.000.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 635.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 4.200.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 255.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2017 - 1.900.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Výroční zpráva za rok 2016


Opékání špekáčků

Krátký sestřih ze společného opékání špekáčků.


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 1.468.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu - dofinancování

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 400.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro seniory - 6.400.000 Kč


Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Dotace pro spolufinancování projektu VOZIDLA PRO CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POHODA, ve výši 100% - 2.178.584,- Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Pečovatelskou službu - 320.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro soc. službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 2.793.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na mzdy pracovníkům přímé péče - 215.000 Kč


Moravskoslezský kraj - dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Dotace na mzdy pro Odlehčovací službu - 183.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na provoz Pečovatelské služby - 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek na odpisy r. 2016 - 1.800.000 Kč


Město Bruntál

Dotace na Den seniorů - 15.500 Kč


VZ za rok 2015 ve zkrácené verzi - VZ v plné verzi je k dispozici v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o.


MPSV ČR

Finance na realizaci projektu "Pracovní příležitosti v Bruntále" - 371.887 Kč


Úřad práce

Dotace na mzdy 286.656,47 Kč


MPSV ČR

Domovy pro seniory - na mzdy 6.400.000 Kč


MPSV ČR

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 2.817.000 Kč


MPSV ČR

Pečovatelská služba - na mzdy 320.000 Kč


MPSV ČR

Odlehčovací služby - na mzdy 183.000 Kč


Město Bruntál

Finance na nákup audio sestavy a LED lampy - 28.000 Kč


Město Bruntál

Na odpisy 1.700.000 Kč


Město Bruntál

Odlehčovací služby - na mzdy 41.000 Kč


Město Bruntál

Příspěvek zřizovatele - Pečovatelská služba - na provoz 2.000.000 Kč


Město Bruntál

Domovy pro osoby se zdravotním postižením - na mzdy 83.000 Kč


Město Bruntál

Domovy pro seniory - na mzdy 89.000 Kč


Výroční zpráva za rok 2014